Wednesday, May 2, 2012

model polya mengenal pasti subgoal

                                                     
oleh Nurul Aifa Fariha Binti Mohd Ruhaizat
STRATEGI  : MENGENAL PASTI SUBGOAL


Petak Ajaib
          
Memahami masalah
§  membaca dan memahami soalan dengan teliti serta menyenaraikan maklumat-maklumat yang terdapat dalam soalan tersebut
§  menyusun nombor 1 hingga 9 ke dalam persegi yang dibahagikan kepada 9 segi empat kecil kuasa dua seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1, supaya jumlah lajur setiap baris dan pepenjuru utama adalah sama (hasilnya adalah sebuah segiempat ajaib).
§  kita perlu meletakkan setiap sembilan nombor 1,2,3, «« «.., 9 dalam petak kecil, nombor yang berbeza, supaya jumlah nombor dalam setiap baris dalam setiap lajur, dan dalam setiap dua pepenjuru yang sama .
§  kenal pasti adakah jumlah nombor pada setiap ketiga-tiga baris adalah sama.kenalpasti cara penyelesaian yang sesuai.

Merancang strategi
§  Membaca dan memahami soalan dengan teliti serta menyenaraikan maklumat-maklumat yang terdapat serta merancang strategi yang sesuai untuk digunakan bagi menyelesaikan masalah tersebut iaitu dengan menggunakan mengenal pasti ‘subgoal’. Strategi ini merupakan satu proses yang mencapai kesimpulan melalui logik atau pemikiran.
§  Jika kita tahu jumlah tetap nombor dalam setiap baris, lajur dan pepenjuru, kita akan mempunyai idea yang lebih baik yang nombor boleh muncul bersama-sama dalam satu baris tunggal, lajur, atau pepenjuru.
§  Oleh itu, matlamat subgoal adalah untuk mendapatkan jumlah tetap.
§  Jumlah sembilan nombor,
§  1 +2 +3 + «« «. 9, bersamaan dengan 3 kali jumlah dalam satu barisan.
§  jumlah tetap diperolehi dengan membahagikan 1 +2 +3 + «« «« 9 oleh 3.
§  Seterusnya,kita perlu memutuskan apakah nombor-nombor yang sesuai untuk diletakkan pada mana-mana petak. Nombor pada ruang tengah akan muncul dalam 4 jumlah dan setiapnya ditambah dengan 15.
§  Setiap nombor di sudut akan muncul dalam tiga jumlah 15.Jika kita menulis 15 sebagai hasil tambah tiga nombor yang berlainan 1 hingga 9 dalam semua cara yang mungkin, kita boleh mengira berapa jumlah wang yang mengandungi setiap nombor 1 hingga 9.
§  Nombor-nombor yang muncul dalam sekurang-kurangnya empat jumlah merupakan calon untuk penempatan di pusat segi empat, sedangkan nombor yang muncul dalam sekurang-kurangnya tiga jumlah adalah calon-calon nombor disudut segi empat.
§  Matlamat baru bagi subgoal adalah untuk menulis 15 dalam sebanyak cara yang mungkin sebagai hasil tambah 3 nombor yang berbeza dari {1,2,3,…,9}.

Melaksanakan strategi
§  Masalah ini boleh diselesaikan dengan menggunakan strategi mengenal pasti   subgoal iaitu mengenal pasti matlamat soalan atau kehendak atau objektif soalan iaitu mendapatkan jumlah tetap.
§  Hasil tambah 15 boleh ditulis secara sistematik seperti di bawah ini :
                                    9 + 5 + 1                                 8 + 4 + 3
                                    9 + 4 + 2                                 7 + 6 + 2
                                    8 + 6 + 1                                 7 + 5 + 3
                                    8 + 5 + 2                                 6 + 5 + 4
                                   
Menyemak semula
§  Penyemakan semula boleh digunakan dengan menggunakan kalkulator.
§  Kita dapat lihat bahawa 5 adalah satu-satunya nombor di antara nombor yang diberi yang dapat muncul di tengah-tengah.
§  Satu lagi cara untuk melihat nombor 5 dapat berada di tengah-tengah adalah dengan menganggap hasil tambah 1 + 9, 2 + 8, 3 +7, dan 4 +6.
§  Kita juga dapat tambah 5 untuk mendapatkan 15.

Blog Archive