Wednesday, May 2, 2012

strategi penyelesaian masalah Model Polya

oleh Fatin Syahirah binti Shamsuddin

strategi teka dan uji


 

MASALAH 1

Akmal mempunyai kawasan yang seluas 3600 m². Dia ingin menanam pokok kelapa dengan sepohon 16 m² di kawasan tersebut. Berapakah pokok kelapa yang boleh ditanam oleh Akmal dalam kawasan tersebut? Apakah strategi yang akan anda gunakan?

          

Langkah 1

memahami masalah

Keluasan kawasan = 3600 m²
Keluasan untuk menanam sepohon pokok kelapa = 16 m²
Jumlah keluasan kawasan yang diperlukan = ?
Keluasan sepohon pokok x bilangan pokok kelapa yang boleh ditanam
Bilangan pokok kelapa yang boleh ditanam = ?

Langkah 2

merangka strategi
  •  gunakan strategi teka dan uji
meneka bilangan pokok yang boleh ditanam bagi memuatkan kawasan yang seluas 3600 m².

Langkah 3

melaksanakan strategi

  • Satu jadual teka dan semak dengan perbezaan bilangan pokok telah dibuat. 


Keluasan sepohon pokok kelapa (m)
Bilangan pokok yang boleh ditanam
Jumlah keluasan kawasan (m²)
Keluasan kawasan (m²)
Tanda
 ( / atau x)
16
300
4800
3600
X
16
280
4480
3600
X
16
250
4000
3600
X
16
225
3600
36 00
/
16
200
3200
3600
X


Langkah 4
menyemak jawapan

Bil pokok yang diperlukan untuk menanam kawasan yang seluas 3600 m² adalah sebanyak (3600 m²).

225 X 16 m² = 3600 m²


Blog Archive